Globális adatvédelmi szabályzat

Food Service

A vendéglátás szakembereinek szánt megoldások

Globális adatvédelmi szabályzat

 

 

  ©2014 McCain Foods Limited. Minden jog fenntartva.

  

A jelen weboldal tulajdonosa a McCain Foods Limited, és a weboldalt ugyanez a cég, illetve megbízottai működtetik a McCain Foods Limited és kapcsolt vállalkozásai (a továbbiakban: „McCain”) számára. A jelen Adatvédelmi szabályzat célja, hogy általánosságban tájékoztassa az oldal felhasználóit a McCain adatkezelési gyakorlatáról, ide értve a gyűjtött személyes információk körét, azok felhasználását, illetve azon személyek vagy szervezetek körét, akik számára az információk továbbításra kerülhetnek. A szabályzat időről időre módosításra kerülhet, így javasoljuk, hogy a felhasználók időközönként tekintsék meg újra.

 

A McCain elismeri, hogy működése során köteles mind a vásárlók, az érintett közösségek és az online látogatók irányában is a legnagyobb tisztességgel, becsületességgel és feddhetetlenséggel eljárni. Ugyanilyen elkötelezettséggel védi a vásárlók, különösen a gyermekek internetes adatait. Támogatjuk az aktív önszabályozást, illetve a szabályozatlan területeken a bevált gyakorlatok követését, és vonatkozó érvényes szabályozás esetén a személyes információk védelmére vonatkozó jogszabályok betartását.

 

Az általunk gyűjtött információk

 

1. Személyes információk

Hacsak a felhasználót kifejezetten eltérően nem tájékoztatjuk, nem gyűjtünk magánszemélyektől személyazonosításra alkalmas információkat, kivéve, ha ezeket – kifejezett vagy hallgatólagos – beleegyezésükkel a felhasználók adják meg nekünk. Weboldalaink böngészéséhez nem szükséges személyes információkat megadni, a McCain által kínált egyes speciális programokban való részvételhez azonban erre szükség lehet. Ezen speciális programok lehetnek például versenyek, nyereményjátékok vagy egyéb promóciók. Az ilyen programok meghirdetésénél mindig feltüntetjük, hogy milyen információk megadására van szükség, ezeket hogyan használjuk fel és kinek továbbítjuk. Mindig csak olyan személyes információkat gyűjtünk, amelyek az adott programhoz indokoltan szükségesek.

 

Jogszabályi vagy egyéb előírások kötelezhetik cégünket, illetve lehetővé tehetik számunkra, hogy a felhasználó beleegyezése nélkül is gyűjtsünk, felhasználjunk vagy továbbítsunk bizonyos személyes információkat. Ilyen helyzet adódhat elő, ha bírósági határozatot, helyi vagy szövetségi előírást, vagy valamely állami hivataltól érkezett megkeresést kell teljesítenünk, illetve a felénk fennálló tartozást akarunk behajtani.

 

2. Nem személyes információk: cookie-k

 

A McCain bizonyos esetekben a „cookie" („süti”) technológia segítségével gyűjt nem személyes információkat online látogatóitól. A cookie-k információs fájlok, amelyeket a felhasználó webböngészője helyez el a felhasználó számítógépén egy weboldal meglátogatásakor. A böngészők többsége automatikusan elfogadja a cookie-kat, azonban beállítható rajtuk az is, hogy elutasítsák a cookie-kat vagy jelezzék azok küldését. Ezen folyamat során nem gyűjtünk ki személyes információkat és ezeket nem továbbítjuk harmadik felek részére. Nem vesszük fel a felhasználóval a kapcsolatot sem. A cookie-k lehetővé teszik számunkra, hogy személyre szabjuk az adott felhasználók előtt megjelenő felületet, meggyorsítsuk a tájékozódást, és hatékonyabbá tegyük az oldal használatát. Amennyiben a felhasználó böngészőjében be van állítva a cookie-k visszautasítása, előfordulhat, hogy a McCain weboldalak bizonyos funkciói nem lesznek számára elérhetőek.

 

A vásárlói kosár használatához (ahol ilyen funkció megjelenik) ideiglenes ún. munkamenet-cookie-kat alkalmazunk. A böngészőből való kilépéskor ezek a cookie-k törlődnek. A cookie-k másik típusát a felhasználó böngészője tárolhatja el a számítógépen. A belépéskor a cookie-k ezen típusa alapján állapítjuk meg, hogy az adott felhasználó meglátogatta-e már az oldalt korábban. A cookie segít nekünk az oldal azon funkcióinak azonosításában, amelyek iránt a felhasználó nagyobb érdeklődést mutatott, így ezekből többet tudunk számára megjeleníteni.

 

A gyűjtött információk felhasználásának módja

 

Amennyiben a felhasználó személyes információt ad meg a számunkra (pl. egy nekünk küldött e-mailben vagy bizonyos programokra, versenyekre vagy promóciókra való feliratkozáskor stb.), azt a következőképpen használhatjuk fel:

 

A felhasználó által kért szolgáltatás nyújtásához – ide értve a felhasználó által küldött kérdések megválaszolását és azon versenyek vagy nyereményjátékok lebonyolítását, amelyekre jelentkezett.

A McCain részére küldött vagy a weboldalán megjelenített üzenetekre történő válaszadás érdekében.

A felhasználó időről időre történő megkereséséhez, amennyiben kifejezetten hozzájárult ahhoz, hogy a McCain vagy kapcsolt vállalkozásai felvegyék vele a kapcsolatot, vagy feliratkozott a hírlevél-listára.

Esetleges egyéb olyan célokra, amelyeket a felhasználó kér vagy amelyekhez hozzájárulását adja.

Üzleti nyilvántartásaink vezetéséhez, többek között jogi, biztonsági, szabályozási, audit, kockázatkezelési és minőségbiztosítási célokra.

A jog által megengedett egyéb módokon.

Amikor a felhasználó úgy adja meg személyes információit számunkra, hogy előtte tájékoztattuk az adatgyűjtés céljáról, a gyűjtött információk felhasználási módjáról és azon személyek köréről, akiknek az adatok továbbításra kerülhetnek, az adott személyes információk önkéntes megadásával a felhasználó hallgatólagosan beleegyezik a tájékoztatás szerinti adatgyűjtéshez, –felhasználáshoz és –továbbításhoz. Emellett időnként megkérhetjük a felhasználót arra is, hogy kifejezett hozzájárulását adja.

 

Amennyiben a felhasználó más személyre vonatkozó információt ad meg számunkra, ő a felelős azért, hogy megszerezze az adott személy hozzájárulását a rá vonatkozó információk jelen adatvédelmi szabályzat szerinti gyűjtéséhez, felhasználásához és továbbításához, és kifejezetten ahhoz a célhoz, amelyre az adott információt megadta. Amennyiben a felhasználó egy weboldal valamely olyan funkcióját használja, amely lehetővé teszi, hogy más személy számára e-mailben információkat küldjön, úgy tekintjük, hogy az e-mail üzenetet a felhasználó (és nem a McCain) küldte. Az adott másik személy személyes információit mi csak az adott szolgáltatás nyújtásához használjuk fel, beleértve az esetleges visszaélések felderítését és kezelését is.

 

A felhasználó személyes információinak közzététele

 

A jelen szakaszban kifejezetten említett eseteket kivéve a felhasználó által megadott információkat nem osztjuk meg a McCain-en és kapcsolt vállalkozásain kívül álló személyekkel, kivéve a McCain számára szolgáltatást nyújtó olyan harmadik feleket, akik kötelezték magukat arra, hogy az információkat kizárólag a McCain rendelkezése szerinti, illetve a jog által esetleg elrendelt célokra használják fel.

A weboldalak valamelyikének jelenleg vagy a jövőben lehetnek olyan funkciói, ahol a látogatók nyilvánosan hozzászólhatnak a McCain által megjelenített anyagokhoz, vagy tartalmakat tölthetnek fel, amelyek így nyilvánosan elérhetővé válnak a látogatók számára. Ilyen esetekben figyelmeztetjük a felhasználót arra, hogy az információ nyilvánosan látható lesz, és az információk megadását opcionálissá tesszük.

Amennyiben a McCain valamilyen üzleti tranzakcióban való részvételre tesz ajánlatot (mint például a McCain vagy valamely leányvállalata egyes divízióinak eladása, finanszírozás, értékpapírosítás, vagyoni eszközök eladása vagy ehhez hasonló ügylet), a McCain jogosult az adott tranzakció mérlegeléséhez indokoltan szükséges személyes információkat továbbítani. Ilyen esetben a McCain megköveteli, hogy a személyes információk címzettjei azokat bizalmasan kezeljék, és kizárólag az ügylet értékeléséhez használják fel. Amennyiben a tranzakció nem megy teljesedésbe, a másik fél köteles lesz az információt visszaszolgáltatni vagy törölni. Ha az ügylet teljesedésbe megy, a McCain megadja a teljesítéshez indokoltan szükséges személyes információkat, és megköveteli, hogy annak címzettje az információkat a jelen szabályzattal összhangban és csak arra a célra használja fel, amelyre azokat eredetileg gyűjtötték.

A felhasználó személyes információit a McCain kizárólag „A gyűjtött információk felhasználásának módja” részben leírt célok teljesítéséhez indokoltan szükséges esetekben jogosult továbbítani, ide értve többek között a jogi, szabályozási, iparági önszabályozási, biztosítási, audit és biztonsági követelmények teljesítését.

 

 

 

A McCain világszerte működő cég, így a számára megadott személyes információkat ő vagy a részére munkát végző szolgáltatók több joghatósági területen is tárolhatják, illetve feldolgozhatják.

 

 Kiskorú gyermekek személyes információi

 

Fontos figyelmeztetés gyermekek számára

 

Mielőtt bárkinek megadnád az interneten a nevedet, lakcímedet, e-mail címedet vagy más személyes adatodat, kérdezd meg a szüleidet, hogy megengedik-e.

 

Fontos figyelmeztetés a szülők számára

 

A McCain nem céloz hirdetéseivel 12 év alatti gyermekeket, és nem gyűjti szándékosan a személyazonosításra alkalmas adataikat. Weboldalaink számos része olyan márkákról szól, amelyek érdekesek lehetnek a gyermekek számára, vagy amelyek még nem nagykorú (azonban 12 évnél idősebb) gyermekeknek szólnak.  A 12 évnél idősebb gyermekek felé történő kommunikáció során a McCain kifejezetten szem előtt tartja a gyermekek adatainak védelmét. A legalább 12 éves gyermekek számára lehetővé tesszük, hogy e-mail útján kommunikáljanak velünk, versenyekben vegyenek részt, illetve promóciókra, hírlevelekre vagy hasonló programokra iratkozzanak fel. Ennek során a gyermeket mindig megkérjük, hogy adja meg szülei információit, hogy az adott programban való részvételéhez a szülő hozzájárulását kérhessük.

Amennyiben a szülő megengedi, hogy a gyermek részt vegyen egy versenyben, és a gyermek nyer, az esetleges díj kiszállításához szükséges további személyes információkért a szülővel (és nem a gyermekkel) vesszük fel a kapcsolatot.

 

Linkek

 

A McCain weboldalak más weboldalakra mutató linkeket is tartalmazhatnak. Törekszünk arra, hogy csak olyan oldalakra mutató linkeket jelenítsünk meg, amelyek a tisztesség, becsületesség és feddhetetlenség hozzánk hasonló magas szintjén állnak. Igyekszünk megbizonyosodni arról, hogy ezen linkek mindenki számára biztonságosak, azonban a belinkelt oldalak adatvédelmi és adatgyűjtési gyakorlatára a McCainnek nincs ráhatása, és azok nem tartoznak a jelen Adatvédelmi szabályzat hatálya alá. Előfordulhat, hogy a McCain tudomása és hozzájárulása nélkül olyan oldalakról is mutatnak linkek a McCain weboldalaira, amelyek a gyermekek számára nem alkalmas tartalmakkal rendelkeznek. A külső weboldalakat a McCain nem feltétlenül támogatja, és azok tartalmáért, szabályzataiért és tevékenységéért nem tartozik felelősséggel.

 

 Online biztonság

 

A McCain lépéseket tett annak érdekében, hogy az online látogatóktól és a vásárlóktól kapott valamennyi információt védje a jogosulatlan hozzáférés és felhasználás ellen. Az online látogatóktól és a vásárlóktól kapott személyes információkat a McCain védett adatbázisában tároljuk. A vásárlóktól kapott valamennyi információt biztonsági intézkedésekkel védjük, melyeket időszakonként felülvizsgálunk. Ennek ellenére kérjük, hogy a felhasználó vegye figyelembe, hogy az információk interneten keresztül történő továbbítása sohasem történhet 100%-os biztonsággal, és bármikor előfordulhat, hogy az online megadott információkat a címzettől eltérő harmadik felek szerzik meg és használják fel.

 

Az Adatvédelmi szabályzat módosítása és frissítése

 

A McCain weboldalak tartalma és funkciói időnként frissítésre, felülvizsgálatra, módosításra és kiegészítésre kerülhetnek. A McCain fenntartja a jogot, hogy az információkat, funkciókat, termékeket, szabályzatokat, promóciókat, közleményeket és figyelmeztetéseket bármikor módosítsa. Az Adatvédelmi szabályzat módosításait weboldalainkon közzétesszük. Kérjük a felhasználókat, hogy időszakonként ellenőrizzék, változott-e a szabályzat. A szabályzat fejlécén mindig megjelöljük az utolsó frissítés időpontját. Amennyiben a felhasználó a módosítás közzétételét követően tovább használja a McCain weboldalakat, ezzel kijelenti, hogy a változtatásokat elfogadta.

 

 

A személyes információk módosítása, és az azokhoz való hozzáférés

 

A McCain számára információt megadó személyek bármikor helyesbíthetik, frissíthetik vagy törölhetik az adatbázisunkban szereplő adatokat. Ezt a McCain weboldalakon található „Kapcsolat” linkre kattintva, és ily módon számunkra e-mailt küldve tudják megtenni. A kérést az illetékes személyhez továbbítjuk a McCainen belül, aki felveszi a felhasználóval a kapcsolatot, és megválaszolja a kérését, illetve erre vonatkozó további információkat kér.

 

A felhasználó jogosult arra, hogy korábban megadott hozzájárulását módosítsa. Tájékoztatjuk azonban a felhasználót, hogy a személyes információk gyűjtéséhez, felhasználásához és továbbításához adott hozzájárulás módosítása kihatással lehet a McCain által kínált bizonyos tevékenységekben való részvételre, illetve azt eredményezheti, hogy a McCain csak korlátozottan képes kommunikálni az adott felhasználóval.